Lasse Juul Christensen

photo
Navn: Lasse Juul Christensen
Initialer: LJC
Stilling: lærer vikar