Lyst til liv og læring!

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Læringscenter

Elev på Mårslet Skole

Vejledninger til forældre

 • Kurt Lindberg Iversen den 02-10-2018
  Skal Mårslet Skoles Venner lukke og slukke?

  For 10 år siden var Mårslet Skoles Venner truet af lukning, da der kun var formand Steen Bille tilbage – øvrige bestyrelsesmedlemmers børn var gået ud af skolen. Tre forældre meldte sig under fanen; én af dem – Lone Thuesen - overtog formandsskabet efter et par år, da Steen takkede af.

  Efter 10 år trækker Lone sig nu fra bestyrelsen, ligesom resten af medlemmerne – Annemarie Zacho-Broe, Christina Udbye Andersen og Julie From – heller ikke genopstiller til årets generalforsamling mandag den 22. oktober kl. 19.30 – 21.00 i skolens personalerum.

  Bestyrelsen håber, at der er nye friske kræfter, som har lyst til at stille op og føre foreningen videre i samarbejde med foreningens kontakt på skolen – lærer Dennis Hoffskov. Det kan enten være de nuværende medlemmer af foreningen – altså alle jer, der hvert år indbetaler 95 kr. pr. husstand – eller potentielt kommende medlemmer.

  De seneste år har aktiviteterne primært været – i samarbejde med kantinen - at arrangere morgenmad for nye forældre på første skoledag, at indkøbe og dele æbler ud til forårskoncerten og at tage stilling til de ansøgninger om økonomisk støtte, der løbende kommer ind fra skolens medarbejdere. Foreningen støtter som udgangspunkt aktiviteter i undervisningen, som ligger ud over det sædvanlige. Men det er jo op til den siddende bestyrelse at beslutte, om aktiviteterne skal tage en ny retning.

  Giv gerne lyd på mail [email protected] hvis I er interesserede i at gå ind i bestyrelsesarbejdet og regner med at dukke op til generalforsamlingen. -Og ellers dukker I bare op - alle er velkomne.
  Og ellers lukker og slukker foreningen - de penge, der er i kassen tilfalder skolen.  


  Bestyrelsen i Mårslet Skoles Venner
 • Majbrit Rasmussen Christensen den 21-08-2018
  Gratis hjælp til børn med bekymrende skolefravær
  Har dit barn svært med at komme eller blive i skolen?  Aarhus Universitet og Aarhus Kommune samarbejder lige nu om et projekt, der hedder Back2School. Projektet undersøger effekten af en ny indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær.
   
  Alle børn og familier tilknyttet en folkeskole i Aarhus Kommune kan henvende sig.
   
  Læs mere om projektet og tilmelding på vores hjemmeside:
   
  http://psy.au.dk/b2s
   
 • Majbrit Rasmussen Christensen den 17-08-2018
  Nyhedsbrev august 2018

Besøgstæller

978688